Tableau I i II: Kurs intensywny (3 dni)

Szkolenia realizujemy w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów w trakcie prowadzenia kursów są: prezentacja, mini-wykład, praca warsztatowa , ćwiczenia i case study, praca indywidualna z trenerem.

Przed szkoleniem poprosimy Cię, abyś określił swoje oczekiwania w stosunku do szkolenia oraz przeprowadzimy analizę potrzeb szkoleniowych. Na jej podstawie, nasz trener będzie mógł doradzić, jakie szkolenie będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednie.

Kurs przeznaczony dla początkujących, którzy chcą poznać i dojść do poziomu zaawansowanego
użytkownika w krótkim czasie. To intensywne szkolenie łączy tematy z zakresu Tableau I i II.

Cele szkoleniowe:

Pod koniec tego kursu, będziesz w stanie:

 • Połączyć się z danymi.
 • Edytować i zapisać źródła danych.
 • Rozumieć terminologię Tableau.
 • Używać panelu Tableau do efektywnego tworzenia wizualizacji danych.
 • Tworzyć podstawowe obliczenia arytmetyczne oraz pracować z tekstem i danymi.
 • Prezentować dane stosując następując dany rodzaj wizualizacji:
  • Tabele przestawne
  • Mapy geograficzne
  • Mapy cieplne (heat maps)
  • Mapy drzewa
  • Wykresy kołowe i wykresy słupkowe
 • Tworzyć dashboardy oraz wizualizacje.

A potem, kiedy pomyślisz, że po prostu nie dasz rady dłużej, my nauczymy Cię:

 • Tworzyć zaawansowane typy wykresów i wizualizacji.
 • Przygotowywać złożone obliczenia wykorzystując zasoby bazodanowe.
 • Używać technik statystycznych w celu przygotowania analiz danych.
 • Stosować parametry wejściowe, aby zapewnić użytkownikom kontrolę nad pewnymi wartościami.
 • Wdrożyć zaawansowane techniki mapowania geograficznego i używać własnych obrazów i geokodowań, aby  zbudować ciekawe wizualizacje przestrzenne danych
  niegeograficznych.
 • Przygotować swoje dane do analizy.
 • Łączyć różne źródła danych za pomocą  funkcji mieszania danych.
 • Łączyć dane z wielu tabel w tym samym źródle danych.
 • Wykonać optymalne wizualizacje przy użyciu silnika danych, różnych metody połączeń.
 • Tworzyć doskonałe dashboard’y  przy użyciu technik analitycznych, interaktywnych, a także najlepszych praktyk wizualnych.
 • Zastosować porady i sztuczki, które ułatwią pracę z narzędziem.

Szkolenie zawiera

Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik zawierający praktyczne zestawy ćwiczeń w celu wzmocnienia umiejętności i wiedzy. Zakres obejmuje również zasoby i źródła danych w celu przygotowania ciekawych wizualizacji w Tableau.