Tableau II: Poziom średni (2 dni)

Szkolenia realizujemy w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów
w trakcie prowadzenia kursów są: prezentacja, mini-wykład, praca warsztatowa , ćwiczenia i case study, praca indywidualna z trenerem.

Przed szkoleniem poprosimy Cię, abyś określił swoje oczekiwania w stosunku do szkolenia oraz przeprowadzimy analizę potrzeb szkoleniowych.
Na jej podstawie, nasz trener będzie mógł doradzić, jakie szkolenie będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednie.

Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik zawierający praktyczne zestawy ćwiczeń w celu wzmocnienia umiejętności i wiedzy. Zakres obejmuje również zasoby i źródła danych w celu przygotowania ciekawych wizualizacji w Tableau.

Na szkoleniu Dowiesz się, w jaki sposób:

 • Tworzyć zaawansowane typy wykresów i wizualizacji.
 • Przygotowywać złożone obliczenia wykorzystując zasoby bazodanowe.
 • Używać technik statystycznych w celu przygotowania analiz danych.
 • Stosować parametry wejściowe, aby zapewnić użytkownikom kontrolę nad pewnymi wartościami.
 • Wdrożyć zaawansowane techniki mapowania geograficznego i używać własnych obrazów i geokodowań, aby  zbudować ciekawe wizualizacje przestrzenne danych
  niegeograficznych.
 • Przygotować swoje dane do analizy.
 • Łączyć różne źródła danych za pomocą  funkcji mieszania danych.
 • Łączyć dane z wielu tabel w tym samym źródle danych.
 • Wykonać optymalne wizualizacje przy użyciu silnika danych, różnych metody połączeń.
 • Tworzyć doskonałe dashboard’y  przy użyciu technik analitycznych, interaktywnych, a także najlepszych praktyk wizualnych.
 • Zastosować porady i sztuczki, które ułatwią pracę z narzędziem.